Dostawca serwisu

Matsuoka Motor Sp. z o.o

Konopnica 164 E,

21-030 Motycz

NIP: 1181981567, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000314055. Kapitał Zakładowy: 227 000,00 ZŁ